+421 917 803 688 [email protected]

Milí pacienti, v nasledovných termínoch čerpáme dovolenku:

  • 10. – 26. júla 2024
  • 30. augusta 2024

V prípade akútnych udalostí sa hláste na neurologickej ambulancii Kliniky detskej neurológie.
Ak potrebujete predpísať lieky, prípadne sa chcete poradiť ohľadom liečby alebo iných vážnejších situácií, napíšte na [email protected]. Dotaz / predpis liekov vyriešime do niekoľkých pracovných dní. 

Ďakujeme za pochopenie.

MUDr.KATARÍNA BALAŽOVJECHOVÁ

Detská neurologická ambulancia Bratislava

Poskytujeme špecializovanú diagnosticko-liečebnú starostlivosť deťom s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému od narodenia do dovŕšeného 19. roku.

Poplatok za vyšetrenie vo výške 20 € sa platí v ambulancii. Pri prvom vyšetrení je potrebné priniesť výmenný lístok od pediatra, prípadne odporučenie od iného odborného lekára.

Vyšetrované ochorenia

Bolesti hlavy a chrbtice

Poruchy psychického vývoja, reči, motoriky a správania, DMO

Epilepsia a vývojové epileptické syndrómy

Neepileptické záchvatové stavy

Vrodené vývojové chyby CNS

Demyelinizačné ochorenia (skleróza multiplex, ADEM,...)

Stavy po cievnych príhodách

Stavy po zápalových a infekčných ochoreniach nervového systému

Stavy po úrazoch, prípadne iných akútnych poškodeniach mozgu a miechy

Neurokutánne ochorenia

Ochorenia svalov a nervovosvalového prenosu

Degeneratívne ochorenia mozočku, miechy a periférnych nervov

Nádorové ochorenie nervového systému

Najčastejšie otázky

AKO PREBIEHA EEG VYŠETRENIE?

Elektroencefalografia (EEG) je  elektrofyziologická metóda, ktorá umožňuje vyšetriť  funkčné vlastnosti mozgu a napomáha  odhaliť zmeny  v normálnej  činnosti mozgových buniek. Jedná sa  o záznam časových zmien elektrických potenciálov vytvorených populáciami nervových buniek (neurónov) v určitých oblastiach mozgovej kôry. Uplatňuje sa najmä na diagnostiku epilepsie, pri rôznych záchvatových stavoch, poruchách  spánku, zápalových, či iných patologických procesoch centrálnej nervovej sústavy. Počas EEG dochádza prostredníctvom  snímacích elektród umiestnených na povrchu kože hlavy k zaznamenávaniu, zosilneniu  a grafickému znázorneniu elektrických signálov do formy kriviek vytvárajúcich elektroencefalogram. Elektródy sú zakomponované v čiapke, ktorá sa nasadí pacientovi s použitím kontaktného  gélu pod každou  elektródou.

Vyšetrenie  trvá  približne 20 minút, počas ktorého má pacient  zatvorené oči, opakovane bude vyzvaný ku krátkemu otvoreniu očí, v ďalšej fáze sa využije  provokačný  moment prostredníctvom hlbokého dýchania – hyperventilácie, prípadne fotostimulácie blikajúcim svetlom. V niektorých  prípadoch, pri  diagnostike  epilepsie je  potrebné doplniť záťažový test spánkovou  depriváciou  a snímať spánkové  EEG. U malých  detí je postup zložitejší, potrebné je minimalizovať jeho pohyby a udržať ho kľudné. Dojča môže byť v náručí  mamy dojčené, väčšie dieťa môže sedieť mame na kolenách s obľúbenou knižkou, hračkou, prípadne pozerať videozáznam.

Deň pred EEG vyšetrením sa odporúča umytie vlasov, okrem šampónu nepoužívať  žiadne vlasové produkty ako sú gély, tužidlá, lak. Takto pripravené vlasy uľahčia prisatie elektród na pokožku hlavy. Gél sa po  ukončení vyšetrenia vytiera papierovými  utierkami, vhodné je priniesť  si  malý  uterák, keďže utieranie niekedy zaberie viac času. Gél vlasy nepoškodzuje. Pred vyšetrením nie je nutné vynechať pravidelne užívané lieky, nie je  vhodné  pitie kávy, či  užitie alkoholu.

AKO PREBIEHA ULTRASONOGRAFIA MOZGU?

Ultrasonografia je neinvazívna, nebolestivá zobrazovacia diagnostická metóda využívajúca ultrazvukové  vlnenie o frekvencii, ktorá nie je našim sluchom počuteľná. Ultrazvuk vysielaný zo sondy sa odráža na rozhraní dvoch tkanív, spätne sa registruje a spracuje do  obrázku zobrazujúcich mozgové štruktúry. Vyšetrenie môže odhaliť abnormity ako sú vrodené vývinové chyby mozgu, hydrocefalus, krvácanie, cysty, nádory, prípadne iné patologické zmeny.

U malých  detí sa realizuje pomocou  sondy priloženej k veľkej fontanele, s využitím priesvitného sonografického gélu. Veľká fontanela je väzivová blana na vrchu lebky a je to miesto, kde sa spájajú lebečné kosti. Rastom hlavičky sa fontanela postupne uzatvára, tým že sa premieňa na  kosť. Veľká  fontanela sa najčastejšie zrastá okolo  roku, avšak sú aj stavy, kedy sa uzavrie podstatne skôr alebo neskôr. Ak sa fontanela  uzavrie, sonografické vyšetrenie už nie je  možné  realizovať.

Pri vyšetrení deti často plačú, hoci je sonografia nebolestivá. Dobrým pomocníkom pri USG vyšetrení je obľúbená  hračka a obmedzenie pohybov hlavičky dieťaťa. Dĺžka vyšetrenia sa odvíja od závažnosti nálezu, zväčša vyšetrenie trvá niekoľko minút.

AKO SA OBJEDNAŤ NA VYŠETRENIE?

Objednať sa môžete kliknutím na tento odkaz.

Poplatok za vyšetrenie vo výške 20 € sa platí v ambulancii. Pri prvom vyšetrení je potrebné priniesť výmenný lístok od pediatra, prípadne odporučenie od iného odborného lekára.

V prípade otázok sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 917 803 688 (v pracovné dni 14:00 -15:00 hod., v stredu 16:00 – 16:30 hod., v piatok 13:30 – 14:30 hod.)

Kde nájdem cenník?

Cenník nájdete na tejto stránke. Informácie o cenách za jednotlivé úkony tiež získate priamo v ambulancii, prípadne sa môžete informovať cez e-mail – [email protected]  – alebo telefonicky +421 917 803 688 (v pracovné dni 14:00 -15:00 hod., v stredu 16:00 – 16:30 hod., v piatok 13:30 – 14:30 hod.).

Kde sídli vaša ambulancia?

Ambulanciu detskej neurológie nájdete v budove Polikliniky Tehelná (Tehelná 26, 831 03 Bratislava), na 5. poschodí, blok B – na konci chodby oproti stomatologickým ambulanciám. Číslo dverí 539.

PONDELOK: 7:30 – 15:30 HOD., prestávka 12:30 – 13:00 HOD.
UTOROK: 7:30 – 15.30 HOD., prestávka 12:30 – 13:00 HOD.
STREDA: 13:00 – 17:30 HOD.
ŠTVRTOK: 7:30 – 15.30 HOD., prestávka 12:30 – 13:00 HOD.
PIATOK: 7:30 – 15.00 HOD., prestávka 12:30 – 13:00 HOD.

Poplatok za vyšetrenie vo výške 20 € sa platí v ambulancii.
Pri prvom vyšetrení je potrebné priniesť výmenný lístok od pediatra,
prípadne odporučenie od iného odborného lekára.

PRIJÍMAME NOVÝCH DETSKÝCH PACIENTOV.
Telefonické konzultácie v čase od 14:00 – 15:00 hod., v stredu od 16:00-16:30 hod.,
v piatok od 13:30 – 14:30 hod.