+421 917 803 688 [email protected]

Milí pacienti, v termíne 6. a 7.6.2024 čerpáme dovolenku. Ďakujeme za pochopenie.

Služby

Neurologické vyšetrenie zahŕňa: dôkladné odobratie anamnézy, zhodnotenie prinesenej zdravotnej dokumentácie, samotné objektívne neurologické vyšetrenie, orientačné zhodnotenie intelektu, rečového prejavu, motorických a psychických funkcií.

U dojčiat vyšetrujeme polohové reakcie – podľa Vojtu a Vlacha, a u každého dieťaťa s otvorenou veľkou  fontanelou realizujeme ultrasonografiu mozgu sonografickým prístrojom.

V mnohých prípadoch, najmä pri záchvatových stavoch realizujeme  elektroencefalografiu (EEG). V rámci diagnostického postupu  zabezpečujeme ďalšie potrebné vyšetrenia (CT, MR, EMG) v iných zdravotníckych zariadeniach, v prípade potreby objednáme hospitalizáciu.

Realizujeme odbery krvi, podávame intramuskulárnu a infúznu liečbu.

Našou  snahou  je v príjemnom prostredí poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť s navrhnutím účinných preventívno-liečebných postupov.

Ako prebieha EEG a ultrasonografia mozgu?

AKO PREBIEHA EEG VYŠETRENIE?

Elektroencefalografia (EEG) je elektrofyziologická metóda, ktorá umožňuje vyšetriť funkčné vlastnosti mozgu a napomáha odhaliť zmeny v normálnej činnosti mozgových buniek. Jedná sa o záznam časových zmien elektrických potenciálov vytvorených populáciami nervových buniek (neurónov) v určitých oblastiach mozgovej kôry. Uplatňuje sa najmä na diagnostiku epilepsie, pri rôznych záchvatových stavoch, poruchách spánku, zápalových, či iných patologických procesoch centrálnej nervovej sústavy. Počas EEG dochádza prostredníctvom snímacích elektród umiestnených na povrchu kože hlavy k zaznamenávaniu, zosilneniu a grafickému znázorneniu elektrických signálov do formy kriviek vytvárajúcich elektorencefalogram. Elektródy sú zakomponované v čiapke, ktorá sa nasadí pacientovi s použitím kontaktného gélu pod každou elektródou.

Vyšetrenie trvá približne 20 minút, počas ktorého má pacient zatvorené oči, opakovane bude vyzvaný ku krátkemu otvoreniu očí, v ďalšej fáze sa využije provokačný moment prostredníctvom hlbokého dýchania – hyperventilácie, prípadne fotostimulácie blikajúcim svetlom. V niektorých prípadoch, pri diagnostike epilepsie je potrebné doplniť záťažový test spánkovou depriváciou a snímať spánkové EEG. U malých detí je postup zložitejší, potrebné je minimalizovať jeho pohyby a udržať ho kľudné. Dojča môže byť v náručí mamy dojčené, väčšie dieťa môže sedieť mame na kolenách s obľúbenou knižkou, hračkou, prípadne pozerať videozáznam.

Deň pred EEG vyšetrením sa odporúča umytie vlasov, okrem šampónu nepoužívať žiadne vlasové produkty ako sú gély, tužidlá, lak. Takto pripravené vlasy uľahčia prisatie elektród na pokožku hlavy. Gél sa po ukončení vyšetrenia vytiera papierovými utierkami, vhodné je priniesť si malý uterák, keďže utieranie niekedy zaberie viac času. Gél vlasy nepoškodzuje. Pred vyšetrením nie je nutné vynechať pravidelne užívané lieky, nie je vhodné pitie kávy, či užitie alkoholu.

AKO PREBIEHA ULTRASONOGRAFIA MOZGU?

Ultrasonografia je neinvazívna, nebolestivá zobrazovacia diagnostická metóda využívajúca ultrazvukové vlnenie o frekvencii, ktorá nie je našim sluchom počuteľná. Ultrazvuk vysielaný zo sondy sa odráža na rozhraní dvoch tkanív, spätne sa registruje a spracuje do obrázku zobrazujúcich mozgové štruktúry. Vyšetrenie môže odhaliť abnormity ako sú vrodené vývinové chyby mozgu, hydrocefalus, krvácanie, cysty, nádory, prípadne iné patologické zmeny.

U malých detí sa realizuje pomocou sondy priloženej k veľkej fontanele, s využitím priesvitného sonografického gélu. Veľká fontanela je väzivová blana na vrchu hlavičky a je to miesto, kde sa spájajú lebečné kosti. Rastom hlavičky sa fontanela postupne uzatvára, tým že sa premieňa na kosť. Veľká fontanela sa najčastejšie zrastá okolo roku, avšak sú aj stavy, kedy sa uzavrie podstatne skôr alebo neskôr. Ak sa fontanela uzavrie, sonografické vyšetrenie už nie je možné realizovať.

Pri vyšetrení deti často plačú, hoci je sonografia nebolestivá. Dobrým pomocníkom pri USG vyšetrení je obľúbená hračka a obmedzenie pohybov hlavičky dieťaťa. Dĺžka vyšetrenia sa odvíja od závažnosti nálezu, zväčša vyšetrenie trvá niekoľko minút.

Ambulanciu detskej neurológie nájdete v budove Polikliniky Tehelná (Tehelná 26, 931 03 Bratislava), na 5. poschodí, blok B – na konci chodby oproti stomatologickým ambulanciám. Číslo dverí 539.  Objednať sa môžete na tomto odkaze. Poplatok za vyšetrenie je vo výške 20 €. Platí sa priamo v ambulancii. Pri prvom vyšetrení je potrebné priniesť výmenný lístok od pediatra, prípadne odporučenie od iného odborného lekára. V prípade otázok sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 917 803 688 (v pracovné dni 14:00 -15:00 hod., v stredu 16:00 – 16:30 hod., v piatok 13:30 – 14:30 hod.).