+421 917 803 688 [email protected]

Milí pacienti, v termíne 6. a 7.6.2024 čerpáme dovolenku. Ďakujeme za pochopenie.

Ambulancia

Sme neštátna detská neurologická ambulancia, v ktorej poskytujeme špecializovanú diagnosticko-liečebnú starostlivosť deťom s ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému od narodenia do dovŕšeného 19. roku.

Detí s neurologickými ťažkosťami, najmä bolesťami hlavy, chrbta, rôznymi záchvatmi, či s abnormálnymi pohybmi z roka na rok pribúda, pričom mnohé z ochorení sú podmienené psychosomaticky. Dôležité je rozpoznať naozaj závažnú diagnózu a určiť urgentnosť ďalších pomocných vyšetrení, či nutnosť hospitalizácie. Vďaka mnohoročným skúsenostiam s problematikou v odbore detská neurológia s pomocou modernej prístrojovej techniky – sonografie a elektroencefalografie poskytujeme   adekvátne diagnostiko-terapeutické postupy.

Našou snahou je aby boli vyšetrenia v skorom termíne, v presne stanovenom čase, bez čakania, v tichom a príjemnom prostredí.

Ambulanciu detskej neurológie nájdete v budove Polikliniky Tehelná (Tehelná 26, 931 03 Bratislava), na 5. poschodí, blok B – na konci chodby oproti stomatologickým ambulanciám. Číslo dverí 539.  Objednať sa môžete na tomto odkaze. Poplatok za vyšetrenie je vo výške 20 €. Platí sa priamo v ambulancii. Pri prvom vyšetrení je potrebné priniesť výmenný lístok od pediatra, prípadne odporučenie od iného odborného lekára. V prípade otázok sme vám k dispozícii na telefónnom čísle +421 917 803 688 (v pracovné dni 14:00 -15:00 hod., v stredu 16:00 – 16:30 hod., v piatok 13:30 – 14:30 hod.). 

Máme zmluvy s poisťovňami:

Náš tím

MUDr. Katarína Balažovjechová

  • V roku 1998 ukončila Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
  • 1998 – 2022 pracovala v Detskej fakultnej nemocnici (Národný ústav detských chorôb) na Klinike detskej neurológie.
  • V roku 2009 získala špecializačnú skúšku z odboru Pediatria.
  • V roku 2011 získala špecializačnú skúšku z odboru Pediatrická neurológia.

Na Klinike detskej neurológie pracovala ako lekár na oddelení, v klinickej neurologickej ambulancii, v ambulancii so zameraním na ultrasonografické vyšetrenie mozgu u detí,  v ambulancii pre diagnostiku a liečbu  detí so sklerózou  multiplex.

Vykonávala prácu konziliárneho lekára, ktorý vyšteruje deti s neurologickými komplikáciami na iných klinických pracoviskách, obzvlášť na pracoviskách ako sú Neonatologická klinika intenzívnej medicíny, Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Detská klinika, Klinika detskej hematológie a onkológie, Klinika detskej chirurgie, Detské kardiocentrum, Klinika detskej psychiatrie.

13 rokov sa venuje problematike ultrasonografie mozgu u detí, často vyšetrovala predčasne narodených novorodencov alebo patologických novorodencov s komplikáciami po narodení.

Témou  jej atestačných prác bola problematika sklerózy multiplex u detí a ultrasonografia mozgu u detí, pričom sa touto problematikou zaoberala aj vo svojej klinickej praxi.

Súčasťou jej pôsobenia na Klinike detskej neurológie bola aj prednášková činnosť a pomoc pri postgraduálnom vzdelávaní lekárov v odbore detská neurológia.

Vďaka dlhoročnej praxi nadobudla skúsenosti so širokou problematikou ochorení centrálneho a periférneho nervového systému  u detí.

Mária Sámelová

  • zdravotná sestra

Vybavenie

ELEKTROENCEFALOGRAF (EEG)

28 kanálový Neuron-Spectrum-4/P 

SONOGRAF

FMINDRAY DC-40 CRYSTAL